Händel: Messias-0

Händel: Messias

Korskirken

søndag 7. desember kl. 18:00

Dirigent: Kai Grinde Myrann

Sopran: Ann Helen Moen
Alt: Maria Moen Nohr
Tenor: Tim Lawrence
Bass: Marcus Farnsworth

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759):
Messias – Oratorium for soli, kor og orkester

Av de omkring 40 oratoriene Händel skrev har ingen nådd større popularitet enn Messias. Händel skrev som kjent verket under en sammenhengende, nærmest ekstatisk henrykkelse i løpet av 22 dager i 1741. “Jeg trodde himmelen var åpen og at jeg med egne øyne så alle tings Skaper,” skal han ha uttalt mens tårene strømmet fra øynene da han fullførte annen del av verket med det grensesprengende Hallelujakoret.

Hensikten med oratoriet var for Händel å forherlige Kristus og hans forløsningsverk. Til hjelp hentet han frem de dypeste og skjønneste skriftavsnitt både fra Det gamle og Det nye testamente. Etter en alvorlig ouverture i e-moll som karakteriserer menneskets dystre og håpløse skjebne i verden, åpner tenoren med trøstebudskapet fra eksilprofeten: “Trøst mitt folk. Hør, det er en som roper i ørkenen.” Og koret jubler: “Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alle mennesker skal se det.” Så fortsetter første del med vakre arier og høystemte korsatser for å skildre forventningene mot Messias komme og fryden og tilbedelsen når barnet er født.

Annen del står i pasjonens og oppstandelsens tegn. Med ordene fra døperen Johannes: “Se der, Guds Lam som bærer verdens synd” innledes skildringen av Jesu lidelse. Men Händel fortaper seg ikke i selve lidelsen. Etter den dystre, gripende alt-arien “Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann,” går Händel over til å beskrive de frelsesbringende følger av Jesu lidelse. “Sannelig, våre sykdommer tok han på seg.” Det er den gåtefulle sang om Herrens lidende tjener fra Jesaja kap. 53 som her levendegjøres på en uforlignelig måte. Men hans tragiske skjebne ender brått. Gud griper inn og reiser ham opp av graven. Inn i himmelen bærer det i triumftog hvor englene tilber ham. Så kan da det glade budskap om frelse og forløsning gå ut til alle land og folk. Ingen og intet kan hindre det. Hedningefolkene og jordens konger kan rase og protestere, men Gud sørger for å føre sin sak frem til seier.

Tredje del er viet de siste tider med de dødes oppstandelse og dommedag. Tekstene her er fra 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken. Oratoriet munner ut i den monumentale korsatsen “Verdig er Lammet som ble slaktet” og den praktfulle sluttfugen “Amen.”

Ragnar Grøm

 

Generelt om billetter:
Kan kjøpes ved inngang og ved forhåndssalg hos Billettservice. Ved egenproduserte konserter får man redusert pris om man har BT-kort eller Kulturkort for ungdom. Barn under 14 år er gratis.

Collegium Musicum QR kode

Klikk på QR-kode for billettkjøp.

  • Categories: Konsert 7. desember 2014