top of page

HISTORIKK

I forbindelse med Collegiums Musicums 40 års jubileum i 2018 ble det laget en oversikt over alle konserter Collegium har medvirket i gjennom disse 40 årene, Se vedlagte dokument. Det ble også laget en liste med "Fun facts":

  • Medvirket i ca. 350 konserter

  • Mer enn 180 konserter i Korskirken

  • Rolf Sævik dirigerte mer enn 70 konserter

  • 25 solister under 20 år

  • Bach Juleoratoriet framført 24 ganger

  • Händel Messias framført 18 ganger

  • Mozart Requiem framført 14 ganger

  • Medvirket i 12 ulike requiem

  • Mozart c-moll Messe framført 5 ganger

  • Framført alle Bach Brandenburgerkonserter

bottom of page